Kinnisvara Haldus ja Hooldus OÜ hoolitseb Teie maja siseruumide, ja välisterritooriumi puhtuse eest.

TEENUSTE LOETELU:

  • Kinnistu välisterritooriumi korrashoid;
  • Kinnistu niitmine, lehtede ja lume koristus vastavalt vajadusele;
  • Treppide, teede, platside puhastus, vajadusel libeduse tõrje;
  • Siseruumide koristus;
  • Eripuhastustööd.