Kinnisvara Haldus ja Hooldus OÜ pakub klientidele terviklikke lahendusi, võttes Teie kinnisvara hooldusteenused enda hoolde. Me juhime kogu teenust selliselt, et hoone oleks asjatundlikult hoitud ja hooldatud ning selle väärtus aja jooksul ei väheneks, vaid hoopis kasvaks. Meie eesmärk on seista hea hoone tervise eest, luues äri edendamiseks meeldiva sisekliima nii kinnisvara omanikele kui ka üürnikele.

TEENUSTE LOETELU:

  • Hoone peaparameetrite ja näitude (vesi, elekter, gaas) fikseerimine ning kommunaalteenuste pakkujatele esitamine;
  • Plaaniliste tehnohooldustööde (veevarustus- ja kanalisatsioon, küttesüsteemi-, ventilatsiooni ja elektrisüsteemi hooldus) teostamine vastavalt standarditele;
  • Remondi- ja hooldustööde organiseerimine;
  • Küttesüsteemi tehnohooldus koos soojussõlme või gaasikatlamaja hooldusega;
  • Erisüsteemide (liftid, fonolukk, tuletõrjesüsteem, ventilatsioonisüsteem, internet) tehnohooldus eraldi teenusena.