Kinnisvara Haldus ja Hooldus OÜ pakub ärikinnisvara haldusteenust, mis on eelkõige mugavusteenus kinnisvara omanikule. Pakume klientidele terviklikke lahendusi, võttes Teie kinnisvara halduse enda hoolde. Me juhime kogu teenust kompleksselt ja vastutustundlikult, et tekiks sünergia kõigi osapoolte vahel. Meie eesmärk on seista hea hoone tervise eest, luues äri edendamiseks meeldiva sisekliima nii kinnisvara omanikele kui ka üürnikele.

TEENUSTE LOETELU:

  • Teenuste tagamiseks vajalike lepingute korraldamine;
  • Hooldus- ja korrashoiuteenuste lepingute sõlmimine ja nende täitmise kontrollimine (hoolduskava koostamine);
  • Tehnosüsteemide hoolduse korraldamine;
  • Energia-, vee- ja kommunikatsiooniteenuste vahendamine;
  • Remondi- ja avariitööde organiseerimine, hilisem kontroll ja tööde vastuvõtmine;
  • Ruumide kasutajate tellimusel tehtavate remonttööde korraldamine ja järelvalve;
  • Garantiiperioodil puuduste fikseerimine ning edastamine peatööettevõtjale;
  • Kliendiprobleemide fikseerimine ja lahenduste otsimine, info edastamine omanikule;
  • Kommunaalteenuste ja kõrvalkulude jaotus ning aruandlus.